دانلود کتاب فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی جلد اول

کتاب فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی جلد اول

(معروف به کتاب ۵ استاد)

تعداد صفحات : 278                      فرمت : pdf 

زبان : فارسی                               کیفیت عالی

کتاب فیزیولوژی ورزش معروف به کتاب ۵ استاد

اولین منبع درسی در واحد فیزیولوژی ورزشی و آزمون کارشناسی ارشد

برنده‌ی جایزه از اولین همایش کتاب تربیت بدنی و علوم ورزشی و کتاب برگزیده‌ی جشنواره‌ی کتاب سال ایران

منبع اصلی در دانشکده‌های علوم حرکتی و دوره‌های مربیگری بین‌‌المللی